هیچ شکی نیست که ناسا در سال 70 تمام دنیا را احمق فرض کرد برای مطالعه بیشتر بروید به سایت waiting.ir/armstrong هر چی بخواهید تو این سایت هست

در حال بار گذاری پلیر ...

دانلود فایل