فیلم


فیلم جالب محرمانه ناسا از فضا

یچ شکی نیست که ناسا در سال 70 تمام دنیا را احمق فرض کرد برای مطالعه بیشتر بروید به سایت waiting.ir/armstrong هر چی بخواهید تو این سایت هست

ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب

ماهواره

ماهواره های ناسا به دور زمین

دانلود

پرتاب ماهواره پیام وسیمرغ

پرتاب ماهواره پیام وسیمرغ

دانلود